Zdrojom tepla je energia obsiahnutá v krajine alebo v spodnej vode. Na prevádzku je potrebná realizácia hlbinných vrtov alebo plošných kolektorov.

Vhodne zvolené tepelné čerpadlo zem / voda môže byť vaším jediným zdrojom tepla a teplej úžitkovej vody. S výberom vhodného typu Vám radi pomôžu naši odborníci. Ak máte záujem o bezplatné poradenstvo, neváhajte nás, prosím,  kontaktovať.