system zeme voda

 

Zdrojom tepla je energia obsiahnutá v krajine. Na prevádzku je potrebná realizácia hlbinných vrtov alebo plošných kolektorov. Vhodne zvolené tepelné čerpadlo zem-voda môže byť vašim jediným zdrojom tepla a teplej úžitkovej vody. S výberom vhodného typu vám radi pomôžu naši odborníci.

 

Výhody: 

  • Efektívnejší zdroj tepla ako v prípade tepelných čerpadiel vzduch - voda
  • Prevádzka je efektívnejšia o približne 30%
  • Bezhlučné a bezúdržbové riešenie tepelného čerpadla
  • Dlhá životnosť tepelného čerpadla a plošného kolektora.

 

Nevýhody: 

  • potreba pozemku o rozlohe 300 - 400 m2 alebo hlbinného vrtu
  • typ pôdy ktorý umožňuje realizáciu v potrebnej hĺbke
  • časovo náročnejšia realizácia

 

4 plosny kolektor

 

Ako plošný kolektor funguje?

Tepelné čerpadlo s plošným kolektorom odoberá zo zeme akumulovanú solárna energia zo slnka. Dá sa povedať, že plošný kolektor je akýmsi veľkým slnečným kolektorom.