system vzduch voda 1

 

Tento typ tepelného čerpadla odoberá energiu priamo z okolitého vzduchu a získané teplo následne využíva pre ohrev vody vo vykurovacom systéme alebo zásobníku teplej vody. Sú vhodnou voľbou pre rodinné domy, ktoré nemajú k dispozícii pozemok pre tepelné čerpadlo s horizontálnym kolektorom, prípadne možnosť odoberať teplo z vody.

 

Výhody: 

 • Jednoduchá a rýchla inštalácia, bez nárokov na veľkosť pozemku
 • Nižšie investičné náklady v porovnaní s tepelnými čerpadlami zem/voda
 • Jednoduché využitie pre chladenie v letnom období
 • Nižšie prevádzkové náklady v porovnaní s elektrickým alebo plynovým kotlom
 • Bezpracná a bezúdržbová prevádzka v porovnaní s kotlami na drevo alebo brikety

 

Nevýhody:

 • Nižšia účinosť ako u tepelných čerpadiel zem/voda s plošným kolektorom alebo vrtom
 • Možné problémy s hlučnosťou vonkajšej jednotky
 • Znížený výkon a výstupná teplota vykurovacej vody pri nízkych vonkajších teplotách
 • Kratšia životnosť kompresoru ako u tepelných čerpadiel zem/voda

 

Poznáme dva základné typy tepelných čerpadiel vzduch/voda

 • SPLIT - chladiaci okruh tepelného čerpadla sa inštaluje a plní chladivom až v mieste inštalácie. Prepojenie medzi vonkajšou a vnútornou časťou tepelného čerpadla je pomocou chladivového potrubia. Pre inštaláciu SPLIT systémov je nutná odborná chladiarenská firma.
 • MONOBLOK - tepelné čerpadlo má uzavretý chladivový okruh, ktorý je iba vo vonkajšej jednotke. Prepojenie medzi vonkajšou a vnútornou časťou tepelného čerpadla je pomocou potrubia s vykurovacou vodou.

 

Odporúčané umiestnenie pre riešenia tepelného čerpadla vzduch/voda

 • Tepelné čerpadlo je potreba umiestiť tak, aby nerušilo hlukom vás ani vašich susedov.
 • Neodporúčame umiestňovať tepelné čerpadlá na strechy alebo na konzoly zabudované v obvodových stenách obytných budov, pretože môže dochádzať k prenosu vibrácií do konštrukcie budovy.