Tepelné čerpadlá využívajú dostupné teplo zo vzduchu, zeme alebo z vody. Toto teplo je k dispozícii v podstate zadarmo a je teda možné ho energeticky veľmi efektívne a ekonomicky zhodnotiť. Použitie tepelného čerpadla je vhodné pre rodinné domy, viacbytové domy, verejné budovy, takisto aj pre výrobné podniky a všade tam, kde potrebujete zabezpečiť teplotný komfort.

Podmienkou efektívnej prevádzky je kvalitná inštalácia, ktorá vychádza z našich skúseností, odborných vedomostí a zodpovednosti. Na trhu je dnes veľké množstvo technológií a dostupných technických riešení. Náš tím sa v tejto problematike dokonale orientuje a sme tak schopní pripraviť spoľahlivé a úspešné riešenia presne pre váš konkrétny projekt. Na základe špecifík domu či priemyselného priestoru pripravíme individuálnu cenovú ponuku a po jej odsúhlasení začíname pracovať.

Návratnosť investície do tepelného čerpadla by sa mohla pohybovať už od 5 rokov. Tepelné čerpadlá sú síce vyššou vstupnou investíciou, ich prevádzka je ale pri ich skvelej účinnosti efektívnejšia.