Tepelné čerpadlá využívajú dostupné teplo zo vzduchu, zeme alebo z vody. Toto teplo je k dispozícii „zadarmo“ a možno ho energeticky veľmi efektívne zhodnotiť.

Inštaláciou tepelného čerpadla získate energetické výhody, kde pri použití 1 kWh energie elektriny na pohon kompresora, možete získať 2 až 4 násobok energie na vykurovanie, chladenie alebo ohrevu teplej vody. Použitie tepelného čerpadla je vhodné pre rodinné domy, viacbytové domy, verejné budovy, takisto aj pre výrobné podniky. Jednoducho všade tam, kde potrebujeme zabezpečiť teplotný komfort.

Návratnosť investície do tepelného čerpadla by sa mohla pohybovať už okolo 5 rokov. Tepelné čerpadlá sú síce s vyššou vstupnou investíciou, ale ich prevádzka je pri ich účinnosti efektívnejšia. Podmienkou efektívnej prevádzky je kvalitná inštalácia, ktorá musí vychádzať zo skúseností, odborných vedomostí, ako aj zodpovednosti pracovníkov. Na trhu je dnes veľké množstvo technológií a možných technických riešení. Spoľahlivé, efektívne a úsporné riešenia sú závislé od kvalitného návrhu/projektu, ktorý zohľadnuje špecifiká stavby, ako aj lokality v mieste inštalácie. Zásadnou podmienkou je, aby bol vopred zrejmý rozsah a účel použitia tepelného čerpadla.

Venujte dostatočnú pozornosť pri výbere tepelného čerpadla a jeho dodávateľa. Overte, či máte k dispozícii porovnateľné ukazovatele. Napríklad údaje o maximálnom výkone a výkonovom čísle (COP) sú často udávané pri rôznych prevádzkových alebo skúšobných podmienkach.

Pri porovnávaní cien tepelných čerpadiel si vyžiadajte od vybraného dodávateľa aj rozpočet na pripojenie zariadenia do rozvodu kúrenia a zásobníka teplej vody. Výhodou býva, ak vám vie dodávateľ zabezpečiť kompletnú inštaláciu aj s rozvodom podlahového, prípadne rádiatorového kúrenia. Aj preto sa uistite, čo všetko je obsiahnuté v ponúkanej cene systému. Rozdiely môžu niekedy tvoriť aj niekoľko stoviek eur. V cenovej ponuke nemusí byť napríklad trojcestný ventil, expanzná nádoba, zásobník teplej vody, doplnkový zdroj kúrenia (napr. elektrická špirála), fyzické pripojenie hydraulického obvodu atď.