Ako potencionálny užívateľ tepelného čerpadla očakávate od tohoto zariadenia, že vám prinesie očakávanú úsporu oproti iným zdrojom tepla a skorú návratnosť vašej investície. Pri správnom návrhu systému viete dosiahnuť veľmi dobré prevádzkové výsledky. Naopak pri zlom návrhu a prevádzkovaní nemusí tepelné čerpadlo dosahovať očakávanú úsporu. Takisto sa nedá vždy povedať, že tepelné čerpadlo je vždy tým najúčinnejším spôsobom vykurovania.

Po návrhu tepelného čerpadla nasleduje další krok, montáž na kľúč.

Pod montážou tepelného čerpadla rozumieme inštaláciu na klúč s kompletnou legislatívou a odbornou montážou. Montáž tepelného čerpadla môže vykonávať len zaškolený pracovník s príslušnými oprávneniami. Staráme sa o pravidelné vzdelávanie našich zamestnancov a deklarujeme ho spoluprácou s poprednými spoločnosťami, ktoré sú zárukou kvality.

Uvedením do prevádzky sa myslí najmä správne nastavenie pre konkrétny objekt a jeho potreby až po zaškolenie obsluhy.

Každý z týchto bodov je dôležitý a má vplyv na správnu prevádzku a životnosť zariadenia.